คลอรีนในน้ำประปา อันตรายมั้ย?

กลิ่นคลอรีนในน้ำประปาเป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัย การประปาของไทยกำหนดให้คงเหลือคลอรีนให้ค้างไว้ในระดับที่ปลอดภัยตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด หากไม่ชอบกลิ่นของคลอรีน เราสามารถนำน้ำประปาตั้งทิ้งไว้ ไม่เกิน30นาทีคลอรีนจะระเหย กลิ่นคลอรีนจะเจือจางลงไปมาก

คลอรีนในน้ำประปา

คลอรีนในน้ำประปา เป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพสูง จึงมีการนำไปใช้ในงานด้านต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรคในการผลิตน้ำประปาหรือในสระว่ายน้ำ ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติก ใชฟอกสีเยื่อกระดาษ เป็นต้น

โรงงานผลิตน้ำของการประปานครหลวงนั้นใช้คลอรีนเป็นสารฆ่าเชื้อโรคเช่นเดียวกัน สิ่งสำคัญของการเติมคลอรีนลงใน้ำนั้น คือ ปริมาณของคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chlorine) ที่เหลืออยู่ในน้ำ เมื่อเติมคลอรีนลงไปในน้ำ คลอรีนจะทำปฏิกิริยากับสารต่างๆ เช่น สารอินทรีย์ อย่างรวดเร็ว ถ้าเติมน้อยเกินไป ก็จะไม่มีคลอรีนเหลืออยู่ในน้ำสำหรับฆ่าเชื้อโรคต่อไปได้อีก แต่ถ้าเติมมากเกินไปก็จะเป็นการสิ้นเปลืองและทำให้น้ำมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ฉะนั้นจึงควรควบคุมให้มีปริมาณที่เหมาะสม

องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้น้ำประปาในระบบจ่ายน้ำมีคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chlorine) ไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.) การประปานครหลวงควบคุมปริมาณคลอรีนที่เติมลงในน้ำประปาให้ได้ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือตามเกณฑ์แนะนำให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างโรงงานผลิตน้ำ และฝ่ายคุณภาพน้ำ ในการควบคุมปริมาณคลอรีนที่จ่ายจากโรงงานผลิตน้ำในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ได้คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำตามเกณฑ์แนะนำ ทั้งนี้ต้องมีการนำปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือมาพิจารณาประกอบ ไม่ว่าจะเป็น ระยะทางจากโรงงานผลิตน้ำถึงบ้านผู้ใช้น้ำ หรืออัตราการใช้น้ำที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู ไม่ว่าอย่างไรก็ตามพี่เจ้าของบ้านทุกท่านควรเลือกใช้ท่อประปาที่ได้มาตราฐานมอก.ในการลำเลียงน้ำจากการประปาด้วยนะคะ

Close

บทความล่าสุด