ตัวจ่ายน้ำในระบบงานสวนและเกษตร(Emitters)

ตัวจ่ายน้ำมีให้เลือกหลากหลายชนิดและขนาด ควรคำนึงถึงเรื่องของแหล่งน้ำที่ใช้ ขนาดของพื้นที่ ชนิดของพืช ความต้องการพิเศษเฉพาะพืชชนิดนั้น

Close

บทความล่าสุด