ตัวจ่ายน้ำในระบบงานสวนและเกษตร(Emitters)

ตัวจ่ายน้ำ

ตัวจ่ายน้ำมีให้เลือกหลากหลายชนิดและขนาด ควรคำนึงถึงเรื่องของแหล่งน้ำที่ใช้ ขนาดของพื้นที่ ชนิดของพืช ความต้องการพิเศษเฉพาะพืชชนิดนั้น

ระบบรดน้ำในงานสวนหรือเกษตร ประกอบด้วย5หมวดหลักๆ ได้แก่ ตัวจ่ายน้ำ ระบบลำเลียงน้ำ อุปกรณ์เสริม ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ระบบรดน้ำอัตโนมัติ หัวข้อนี้จะอธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวจ่ายน้ำ

ตัวจ่ายน้ำมีให้เลือกหลากหลายชนิดและขนาด ควรคำนึงถึงเรื่องของแหล่งน้ำที่ใช้ ขนาดของพื้นที่ ชนิดของพืช ความต้องการพิเศษเฉพาะพืชชนิดนั้น ยกตัวอย่างเช่น พืชบางชนิดไม่ควรให้ใบโดนน้ำดังนั้นควรเลือกตัวจ่ายน้ำที่มีมุมองศาการรดน้ำต่ำ หรืออาจเป็นแบบหยด เป็นต้น

จำแนกประเภทของตัวจ่ายน้ำออกเป็น 4 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่

หัวน้ำหยด ภาพจากSuper products
หัวน้ำหยด ภาพจากSuper products

1)ระบบน้ำหยด(Drip system) คือการส่งน้ำผ่านระบบท่อเพื่อไปรดน้ำให้ต้นไม้ ผ่านหัวจ่ายน้ำที่ให้น้ำในแบบ”ค่อยๆหยด” แบ่งเป็น2รูปแบบสินค้าได้แก่

1.1หัวน้ำหยด(Drippers) เหมาะกับพืชในกระถาง ถุงเพาะชำ พืชในโรงเรือน ระบบ นี้จำเป็นต้องติดตั้งกรองน้ำ แบ่งออกเป็นอีก2ประเภท

1.1.1หัวน้ำหยดชนิดไม่ชดเชยแรงดัน ปรับอัตราการจ่ายน้ำได้

1.1.2หัวน้ำหยดชนิดชดเชยแรงดัน ปรับอัตราการจ่ายน้ำไม่ได้

1.2เทปน้ำหยด(Drip tape) ทำหน้าที่ทั้งเป็นท่อจ่ายและหัวจ่ายน้ำ เมื่อไม่มีน้ำไหลผ่านเทปจะแบน จะพองตัวเมื่อมีน้ำผ่านเทป มีแผ่นน้ำหยดภายในเพื่อให้น้ำไม่พุ่ง ระยะห่างของหัวจ่ายน้ำแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นสินค้า มีความหนาของเทปให้เลือก เหมาะกับพืชล้มลุกและพืชไร่ที่ปลูกเป็นแนวยาว

เทปน้ำหยด ภาพจากSuper products
เทปน้ำหยด ภาพจากSuper products

แคตตาล๊อคสินค้า ตัวจ่ายน้ำ ตราSuper product

2)ระบบพ่นหมอก(Fogging system) คือระบบที่จ่ายน้ำที่ให้น้ำคล้ายไอหมอก ใช้แรงดันจากปั๊มน้ำฉีดผ่านหัวฉีดที่มีรูขนาดเล็ก นิยมติดตั้งในพื้นที่ปิดเพื่อสร้างความชื้น อุปกรณ์สำคัญในหมวดนี้ได้แก่ หัวพ่นหมอก(Fogger)

หัวพ่นหมอก ภาพจากSuper products
หัวพ่นหมอก ภาพจากSuper products

3)ระบบสเปรย์(Spraying system) เป็นการฉีดน้ำในรูปแบบของการปะทะกับแป้นให้น้ำกระจายเป็นลำเส้นเล็กๆ ละอองน้ำจะเล็กกว่าระบบพ่นหมอก แต่ละเอียดกว่าระบบสปริงเกอร์ ตัวจ่ายน้ำแบ่งเป็น2รูปแบบสินค้าได้แก่

3.1หัวสเปรย์(Sprayers)  มีลักษณะจุดต่อ6แบบ ได้แก่

3.1.1แบบแง่งหางปลา(Barb)
3.1.2แบบแง่งหางปลาพร้อมเกลียว(Barb and male thread)
3.1.3แบบฝาครอบพีวีซี(PVC cap)
3.1.4แบบเกลียว(Male thread)
3.1.5แบบเกลียวใน1/2″(Female thread)
3.1.6แบบชุดขาปัก(Set)

3.2เทปน้ำพุ่ง(Spray tape) คล้ายกับเทปน้ำหยด มีลักษณะเป็นท่อแบน จะพองตัวเมื่อมีน้ำไหลผ่าน ไม่มีแผ่นน้ำหยดภายในเหมือนเทปน้ำหยด จะมีเพียงรูเล็กๆหลายรูเพื่อให้น้ำพุ่งออกมาเป็นเส้นเล็กๆ ควรติดตั้งกรองน้ำในระบบ แต่ละรุ่นกระจายน้ำปริมาณไม่เท่ากัน ความใกล้ไกลของน้ำต่างกัน

หัวสเปรย์ ภาพจากSuper products
หัวสเปรย์ ภาพจากSuper products

4)ระบบสปริงเกอร์(Sprinkler system) เป็นการให้น้ำในลักษณะทดแทนการรดน้ำด้วยแรงงานคน การเลือกใช้สำคัญที่ปริมาณน้ำในพืชแต่ละชนิด มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้มากกว่าตัวจ่ายน้ำประเภทอื่น ในงานเกษตรแบ่งออกเป็นลักษณะการทำงาน3รูปแบบสินค้า ได้แก่

4.1มินิสปริงเกอร์(Mini sprinklers) ขนาดเล็กสุด เหมาะกับพืชสวน แปลงผัก ไม้ดอก ปริมาณน้ำปานกลาง
4.2โรเตอร์สปริงเกอร์(Rotor sprinklers) ทำงานในลักษณะหมุนรอบตัว ใหญ่กว่าจ่ายน้ำมากกว่า รัศมีการให้น้ำมากกว่ามินิสปริงเกอร์ พบปัญหาหัวจ่ายน้ำอุดตันน้อยกว่ามินิสปริงเกอร์เนื่องจากรูจ่ายน้ำที่ใหญ่กว่า แบ่งตามการรดน้ำเป็น2ลักษณะ ดังนี้

4.2.1ชนิดกระจายน้ำรอบทิศ(Spinning type)
4.2.1ชนิดลำน้ำหมุนรอบทิศ(Rotating type)

4.3อิมแพคสปริงเกอร์(Impact sprinklers) ฉีดน้ำได้ไกล เหมาะทั้งในสวนเกษตรและในบ้าน ฉีดน้ำเป็นลำเส้นออกจากหัวฉีด1หัวหรือหลายหัว หมุนไปรอบๆด้วยขาตีซึ่งจะถูกลำน้ำดัน ทำให้ลำน้ำหมุนรอบ360องศา  แบ่งตามลักษณะการทำงานเป็น2ประเภทได้แก่

4.3.1อิมแพคสปริงเกอร์แบบปรับองศาได้(Adjustable impact sprinkler)
4.3.2อิมแพคสปริงเกอร์ชนิดหมุนรอบตัวหรือชนิดปรับองศาไม่ได้(Full circle impact sprinkler)

มินิสปริงเกอร์ ภาพจากSuper products
มินิสปริงเกอร์ ภาพจากSuper products
โรเตอร์ สปริงเกอร์ ภาพจากSuper products
โรเตอร์ สปริงเกอร์ ภาพจากSuper products
อิมแพค สปริงเกอร์ ภาพจากSuper products
อิมแพค สปริงเกอร์ ภาพจากSuper products

สำหรับผู้ที่สนใจอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่แคตตาล๊อคสินค้า ตัวจ่ายน้ำแบรนด์Super product จะมีรายละเอียดรุ่นสินค้า วิธีการติดตั้ง คำแนะนำอีกมากมาย

ขอบคุณข้อมูลสินค้าจากSuper Products

Super product logo

สอบถามราคาตัวจ่ายน้ำตราซุปเปอร์โปรดักส์ได้ที่

ช.พานิช งานระบบ ครบ จบที่เดียว

แคตตาล๊อคสินค้า ตัวจ่ายน้ำ ตรSuper product

Close

บทความล่าสุด