สินค้าจาก ท่อน้ำไทย

ท่อน้ำไทย

ผู้ผลิตสินค้าท่อพีวีซีของคนไทย เก่าแก่มากกว่า50ปี มีสินค้าคุณภาพเยี่ยมมากมายภายใต้เครื่องหมายการค้า THAI PIPE พร้อมส่งสินค้าทั่วประเทศ มาตรฐานISO 9001: 2000

ท่อน้ำไทย โลโก้ Logo
ท่อน้ำไทย ท่อพีวีซี ท่อฟ้า pvc

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในฐานะเป็นผู้ริเริ่ม และผลักดันท่อพีวีซีเข้ามาสู่ตลาดภายในประเทศ ตลอดระยะเวลามากกว่า50ปีที่ผ่านมา ท่อน้ำไทยได้ทุ่มเทไม่ว่าจะเป็นงานด้านประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในแง่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เทคนิคการติดตั้งและการซ่อมบำรุงให้แก่เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วๆไป รวมทั้งเข้าไปมีบทบาทส่งเสริมให้มีมาตรฐานในประเทศ เพื่อประโยชน์ที่จะคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง ตลอดจนในส่วนการผลิตของบริษัทเอง ก็ได้มีการวิวัฒนาการตามเทตโนโลยีสมัยใหม่ด้วยการใช้เครื่องจักร เครื่องมือการควบคุมคุณภาพอันทันสมัย มีการขยายตัวรองรับอุปกรณ์และเทคนิคใหม่ๆเจ้ามาในระบบ เอื้ออำนวยให้เกิดความสะดวกและความเหมาะสมของผู้ใช้งานแต่ละแขนง ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ท่อน้ำไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า THAI PIPE ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากผู้ใช้มานานกว่า50ปี มีคุณภาพสม่ำเสมอ มาตรฐานสากลทัดเทียมกับของต่างประเทศ และได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 อีกด้วย

โฆษณาทีวี จาก ท่อน้ำไทย

ท่อน้ำไทยมีสินค้าหลักๆจำหน่าย ดังนี้

 • ท่อพีวีซีแข็ง (uPVC Pipes)
 • อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง(uPVC Fittings)
  • สำหรับใช้กับท่อรับความดัน
  • สำหรับใช้กับท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล
  • สำหรับใช้กับท่อเกษตร
  • สำหรับใช้กับท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
  • สำหรับใช้กับท่อระบบสุขภัณฑ์
 • น้ำยาประสานท่อและน้ำยาทำความสะอาดท่อ(Solvent Cement & Cleaning Solution for uPVC Pipes and Fittings)
  • น้ำยาประสานท่อชนิดธรรมดา
  • น้ำยาประสานท่อชนิดเข้มข้น
  • น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซีแข็ง
  • น้ำยาหล่อลื่นสำหรับข้อต่อแหวนยาง
 • อุปกรณ์พิเศษสำหรับท่อพีวีซี (Special Tools & Accessories for uPVC Pipes)
  • เทปพันเกลียว
  • ลวดเชื่อมพีวีซี
  • เครื่องลบมุมคมท่อพีวีซี
  • เครื่องมือเจาะท่อแยก
  • เครื่องเชื่อมพีวีซี
  • กรรไกรตัดท่อ
 • ท่อพีวีซีอ่อน (Flexible Hoses)
  • ท่ออ่อน(สายยาง)
  • ท่อดูดพีวีซี
  • ท่ออ่อนเสริมด้ายถัก
  • ท่อดูดอากาศ
 • ท่อเอชดีพีอี(HDPE Pipes)
 • ท่อแอลดีพีอี(LDPE Pipes)
 • ประตูและบานซิงค์พีวีซี
 • รางน้ำฝนพีวีซี(PVC Rain Gutter)

สอบถามรายละเอียดและราคาสินค้า ท่อน้ำไทย เพิ่มเติมได้ที่

ช.พานิช งานระบบ ครบ จบที่เดียว

แคตตาล๊อค ภาพรวมสินค้า ตรา ท่อน้ำไทย
Price list ใบราคา ท่อน้ำไทย
แคตตาล๊อค ใบปลิวท่อร้อยสาย (ท่อสีเหลือง)
แคตตาล๊อค ท่อพีวีซีร้อยสายสีขาว “ท่อน้ำไทย”
แคตตาล๊อค แผ่นพับท่ออ่อนพีวีซี
แคตตาล๊อค ท่อพีวีซีแข็งชนิดต่อด้วยแหวนยาง “ท่อน้ำไทย”

Close

บทความล่าสุด