ตู้โหลดเซ็นเตอร์ (Load center)

Load center Chopanich

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ หรือตู้โหลด(Load center) คืออุปกรณ์ที่นิยมใช้ควบคุมตู้คอนซูมเมอร์(Consumer unit)หลายตู้ ในอาคารขนาดกลางและใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ไฟ 3 เฟส 4 สาย

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ หรือตู้โหลด (Load center) คืออุปกรณ์ที่นิยมใช้ควบคุมตู้คอนซูมเมอร์(Consumer unit)หลายตู้ ในอาคารขนาดกลางและใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ไฟ 3 เฟส 4 สาย แบ่งได้เป็น 2 ชนิดหลัก

ผังมิเตอร์ไฟฟ้า โหลดเซ็นเตอร์ และ คอนซูมเมอร์ยูนิต
ผังมิเตอร์ไฟฟ้า โหลดเซ็นเตอร์ และ คอนซูมเมอร์ยูนิต
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ชนิด Main Lugs
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ชนิด Main Lugs
  1. ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ชนิด Main Lugs เป็นตู้โหลดที่ไม่มีเมนเซอร์กิตเบรคเกอร์ (Main Circuit Breaker) มักใช้ควบคู่กับ safety switch หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุม จ่ายกระแสผ่านบัสบาร์(busbar) ไปยังเซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ซึ่งมีทั้งแบบ 1,2,3 Pole การเลือกใช้งานให้เลือกตามความสามารถในการทนกระแสของบัสบาร์เช่น 100A , 225A เป็นต้น การใช้งานจริงไม่ควรใช้เกิน80%ของความสามารถในการทนกระแส
  2. ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ชนิด Main Circuit breaker เป็นตู้โหลดที่มี เมนเซอร์กิตเบรคเกอร์ (Main Circuit Breaker) แบบ 3 Pole ชนิดMCCB (Molded Case Circuit Breaker) ติดตั้งมาให้ ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมหลักในการจ่ายกระแสผ่านบัสบาร์(จุดรวมของวงจรไฟฟ้าจำนวนมาก) ไปยัง MCB (miniature circuit breaker) การเลือกใช้งานให้เลือกตามความสามารถในการทนกระแสของบัสบาร์เช่น 100A , 225A เป็นต้น การใช้งานจริงไม่ควรใช้เกิน80%ของความสามารถในการทนกระแส
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ชนิด Main Circuit breaker
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ชนิด Main Circuit breaker
บัสบาร์ Busbar
ตัวอย่าง บัสบาร์ Busbar

สอบถามราคาตู้โหลดได้ที่

ช.พานิช งานระบบ ครบ จบที่เดียว

Close

บทความล่าสุด