วันอนุรักษ์น้ำโลก World Water Day

วันอนุรักษ์น้ำโลก หรือ World Water Day ตรงกับวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของมวลมนุษยชาติเลยทีเดียว เพราะมนุษย์เราต้องใช้ทรัพยากรน้ำในการดำรงชีวิต ช.พานิช ขอเป็นส่วนนึงในการรณรงค์ให้ทุกคนมาช่วยกันดูแลทรัพยากรน้ำเพื่อให้เรามีน้ำสะอาดใช้กันต่อไปค่ะ

คลอรีนในน้ำประปา อันตรายมั้ย?

กลิ่นคลอรีนในน้ำประปาเป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัย การประปาของไทยกำหนดให้คงเหลือคลอรีนให้ค้างไว้ในระดับที่ปลอดภัยตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด หากไม่ชอบกลิ่นของคลอรีน เราสามารถนำน้ำประปาตั้งทิ้งไว้ ไม่เกิน30นาทีคลอรีนจะระเหย กลิ่นคลอรีนจะเจือจางลงไปมาก

Close

บทความล่าสุด