คลอรีนในน้ำประปา อันตรายมั้ย?

กลิ่นคลอรีนในน้ำประปาเป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัย การประปาของไทยกำหนดให้คงเหลือคลอรีนให้ค้างไว้ในระดับที่ปลอดภัยตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด หากไม่ชอบกลิ่นของคลอรีน เราสามารถนำน้ำประปาตั้งทิ้งไว้ ไม่เกิน30นาทีคลอรีนจะระเหย กลิ่นคลอรีนจะเจือจางลงไปมาก

Close

บทความล่าสุด