ท่อ PB

ท่อ PB และอุปกรณ์ชนิด PB

ท่อ PBเป็นท่อพลาสติกที่มีความอ่อนตัว ยืดหยุ่นได้ดี มีค่าการนำความร้อนค่อนข้างต่ำ ทนต่อแรงดันได้สูง สามารถใช้เป็นท่อน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีอายุการใช้งานยาวนาน พลาสติกที่นำมาผลิตเป็นวัสดุที่สามารถนำมาใช้หมุนเวียนได้ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ลักษณะการใช้งานโดยทั่วไปของท่อ PB ได้แก่ ใช้ในงานประปา เป็นท่อน้ำดื่มและน้ำใช้ ใช้ในงานชลประทาน ใช้เป็นท่อเดินใต้น้ำ งานด้านอุตสาหกรรมอาหาร ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์

การใช้งาน ท่อน้ำดี
สี ดำ
การติดตั้ง ระบบสวมล๊อค และระบบเชื่อม
อุณหภูมิ -40 - 48 องศาเซลเซียส
อายุการใช้งาน 50 ปี (อุณหภูมิและแรงดันมาตรฐาน)
ความยาวต่อท่อน 6 เมตร

 

วิธีการติดตั้ง ท่อ PB

การติดตั้งมี 2 แบบด้วยกันคือ ระบบสวมล๊อคและระบบเชื่อมสอด

การต่อท่อระบบสวมล๊อค ใช้กับท่อขนาด 15-50 มม. (Grab lock fitting)

  1. ตัดท่อให้ได้ฉากตามความยาวที่ต้องการแล้วลบมุมปลายท่อด้วยเครื่องมือปาดปลายท่อ
  2. คลายเกลียวฝาข้อต่อประมาณ 3-4 เกลียว วัดระยะความลึกกับข้อต่อจากเส้นกำหนดความลึกที่ตัวข้อต่อและทำเครื่องหมาย
  3. สวมท่อและออกแรงดันจนถึงระยะตามที่วัดไว้
  4. ขันฝาให้แน่นสุดเกลียวด้วยประแจและตรวจเช็คความเรียบร้อย
    ***ต้องลบมุมปลายท่อทุกครั้ง ดันท่อให้สุดจนชนบ่าภายในท่อ

 

การต่อท่อระบบเชื่อมสอด (Socket fusion)

  1. ตัดท่อให้ได้ฉากตามความยาวที่ต้องการ ทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมด (ท่อ ข้อต่อ หัวเชื่อม) ด้วยผ้าสะอาด และแอลกอฮอล์ วัดระยะความลึกในการเชื่อมโดยวัดจากบ่าในของข้อต่อ และใช้อุปกรณ์กำหนดความลึกของท่อจับไว้ทุกครั้ง
  2. ทำการเชื่อมโดยให้ความร้อนท่อและข้อต่อพร้อมกัน โดยคำนวณเวลาตามตารางการให้ความร้อน
  3. สวมท่อเข้ากับข้อต่อ ห้ามหมุน ห้ามบิด แล้วรอให้รอยเชื่อมเซ็ทตัวสักครู่ โดยใช้อุปกรณ์จับข้อต่อบีบไว้

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แคตตาล๊อคสินค้าท่อ PB ตรา PBP