ท่อพีอีเกษตร เอสซีจี SCG

นิยมใช้ในงานเกษตรอย่างแพร่หลาย มีความเหนียวและยืดหยุ่น ทำให้เนื้อท่อไม่แตกหักง่าย ใช้ได้กับทุกพื้นที่ ที่ราบ พื้นที่ลาดชัน หรือเชิงเขา อายุการใช้งานยาวนาน

Close

บทความล่าสุด