ท่อ PP ตราPBP

ท่อ PP ตรา PBP ผลิตจากเรซินพอลิโพรพิลีน ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง (High Molecular Weight) มีผลทำให้ท่อมีค่าของความคงทนต่อสารเคมี และสภาวะแวดล้อมสูง อีกทั้งยังสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 95 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะแก่การนำไปใช้เป็นท่อระบายน้ำทิ้งในห้องปฏิบัติการทางเคมีหรือในอาคารทั่วไป เช่น โรงพยาบาล ห้องแล็ปในโรงงานอุตสาหกรรม

Close

บทความล่าสุด