ท่อและข้อต่อ HDPE

ท่อHDPEผิวท่อมีความเรียบมันเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นท่อส่งน้ำ ถูกออกแบบให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร ตัวท่อมีความยืดหยุ่นดีและทนทานต่อสภาวะแวดล้อม

Close

บทความล่าสุด