PP-R ตราPoloplast Made in Germany

ท่อน้ำดื่มคุณภาพสูงจากเยอรมัน สีเขียว เหมาะกับอาคารที่ต้องการความมั่นใจเรื่องคุณภาพน้ำในระดับสากล อายุการใช้งานยาวนาน ผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับโลกจากDVGWและSKZ

Close

บทความล่าสุด