การต่อสายไฟฟ้า

การต่อสายไฟฟ้ามีหลายวิธี จุดประสงค์คือเราต้องการให้การรอยต่อมีหน้าสัมผัสโดนกันมากที่สุด แน่น แข็งแรง หลุดออกจากกันได้ยาก ขอแนะนำวิธีการต่อสำหรับงานทั่วไป

ขนาดสายไฟ-เบรกเกอร์ กับเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดมีความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าที่ต่างกัน ในการเดินสายไฟและติดตั้งเบรกเกอร์ก็ควรใช้ขนาดที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการใช้งานจริง

กาวประสานท่อpvc หนึ่งกระป๋องต่อได้กี่จุด

แสดงปริมาณจำนวนจุดที่กาวหนึ่งกระป๋องขนาด1,000กรัมสามารถจะใช้งานได้ สำหรับกระป๋องที่มีขนาดเล็กกว่านี้ สามารถคำนวณได้ตามอัตราส่วนในตาราง

Close

บทความล่าสุด