ขนาดสายไฟ-เบรกเกอร์ กับเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดมีความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าที่ต่างกัน ในการเดินสายไฟและติดตั้งเบรกเกอร์ก็ควรใช้ขนาดที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการใช้งานจริง

กาวประสานท่อpvc หนึ่งกระป๋องต่อได้กี่จุด

แสดงปริมาณจำนวนจุดที่กาวหนึ่งกระป๋องขนาด1,000กรัมสามารถจะใช้งานได้ สำหรับกระป๋องที่มีขนาดเล็กกว่านี้ สามารถคำนวณได้ตามอัตราส่วนในตาราง

สายดิน (Ground) มีไว้ทำไม

สำหรับระบบสายดินในระบบไฟฟ้าของบ้านพักอาศัย หรือแม้แต่อาคารอื่นๆก็ตาม ระบบสายดินที่มี จะเป็นสายดินที่สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการต่อลงพื้นดิน และเพื่อให้ระบบสายดินมีความสมบูรณ์ใช้งานได้จริงตามมาตรฐาน จะต้องมีการติดตั้งระบบสายดินและการต่อลงดินด้วยวิธีการและรูปแบบที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

Close

บทความล่าสุด