ตัวจ่ายน้ำในระบบงานสวนและเกษตร(Emitters)

ตัวจ่ายน้ำมีให้เลือกหลากหลายชนิดและขนาด ควรคำนึงถึงเรื่องของแหล่งน้ำที่ใช้ ขนาดของพื้นที่ ชนิดของพืช ความต้องการพิเศษเฉพาะพืชชนิดนั้น

ท่อพีอีเกษตร เอสซีจี SCG

นิยมใช้ในงานเกษตรอย่างแพร่หลาย มีความเหนียวและยืดหยุ่น ทำให้เนื้อท่อไม่แตกหักง่าย ใช้ได้กับทุกพื้นที่ ที่ราบ พื้นที่ลาดชัน หรือเชิงเขา อายุการใช้งานยาวนาน

ท่อและข้อต่อพีบี(PB) ตราPBP

ท่อ PB ตรา PBP เป็นท่อน้ำที่ผลิตจากเรซินโพลิบิวทิลีน (Polybutylene Resin) ซึ่งเป็นเรซินที่มีคุณภาพจากยุโรป และอเมริกา เป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง (High Molecular Weight) ซึ่งทำให้คุณสมบัติทางกายภาพต่างๆรวมทั้งค่าของความคงทนต่อสภาวะแวดล้อม (ESCR – Environmental Stress Cracking Resistance) สูงตามไปด้วย ทำให้ท่อพีบี PB เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นท่อน้ำประปาทั่วไปทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ซึ่งท่อสามารถทนอุณหภูมิได้ –40 องศาเซลเซียส จนถึง 48 องศาเซลเซียส

คลอรีนในน้ำประปา อันตรายมั้ย?

กลิ่นคลอรีนในน้ำประปาเป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัย การประปาของไทยกำหนดให้คงเหลือคลอรีนให้ค้างไว้ในระดับที่ปลอดภัยตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด หากไม่ชอบกลิ่นของคลอรีน เราสามารถนำน้ำประปาตั้งทิ้งไว้ ไม่เกิน30นาทีคลอรีนจะระเหย กลิ่นคลอรีนจะเจือจางลงไปมาก

Close

บทความล่าสุด