ลำดับ

วัน

วันที่

ความสำคัญ

1

จันทร์

2 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

2

อังคาร

3 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

3

เสาร์

28 มกราคม

วันตรุษจีน

4

เสาร์

11 กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา

5

พฤหัสบดี

13 เมษายน

วันสงกรานต์

6

ศุกร์

14 เมษายน

วันสงกรานต์

7

เสาร์

15 เมษายน

วันสงกรานต์

8

จันทร์

17 เมษายน

ชดเชยวันสงกรานต์

9

จันทร์

1 พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ

10

พุธ

10 พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา

11

เสาร์

8 กรกฎาคม

วันอาสาฬหบูชา

12

จันทร์

10 กรกฎาคม

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

13

ศุกร์

28 กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนพรรษาร.10

14

เสาร์

12 สิงหาคม

วันแม่แห่งชาติ

15

จันทร์

23 ตุลาคม

วันปิยมหาราช

16

พฤหัสบดี

26 ตุลาคม

วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

17

อังคาร

5 ธันวาคม

วันพ่อแห่งชาติ