ลำดับ

วัน

วันที่

ความสำคัญ

1

ศุกร์

1 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

2

เสาร์

2 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

3

จันทร์

22 กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา

4

พุธ

13 เมษายน

วันสงกรานต์

5

พฤหัสบดี

14 เมษายน

วันสงกรานต์

6

ศุกร์

15 เมษายน

วันสงกรานต์

7

เสาร์

16 เมษายน

วันสงกรานต์

8

จันทร์

2 พฤษภาคม

ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

9

ศุกร์

20 พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา

10

จันทร์

18 กรกฎาคม

วันหยุดพิเศษตามประกาศ ครม.

11

อังคาร

19 กรกฎาคม

วันอาสาฬหบูชา

12

พุธ

20 กรกฎาคม

วันเข้าพรรษา

13

ศุกร์

12 สิงหาคม

วันแม่แห่งชาติ

14

จันทร์

24 ตุลาคม

ชดเชยวันปิยมหาราช

15

จันทร์

5 ธันวาคม

วันพ่อแห่งชาติ

16

เสาร์

31 ธันวาคม

วันสิ้นปี