วันวันที่ความสำคัญ
พฤหัสบดี 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
ศุกร์ 2 มกราคม วันหยุดราชการกระตุ้นท่องเที่ยว
เสาร์ 3 มกราคม วันหยุดพักผ่อนประจำปี
พฤหัสบดี 19 กุมภาพันธ์ วันตรุษจีน
พุธ 4 มีนาคม วันมาฆบูชา
เสาร์ 11 เมษายน วันหยุดพักผ่อนประจำปี
จันทร์ 13 เมษายน วันสงกรานต์
อังคาร 14 เมษายน วันสงกรานต์
พุธ 15 เมษายน วันสงกรานต์
ศุกร์ 1 พฤษภาคม วันแรงงาน
จันทร์ 1 มิถุนายน วันวิสาขบูชา
พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
ศุกร์ 31 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา
พุธ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
ศุกร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
เสาร์ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
พฤหัสบดี 31 ธันวาคม วันสิ้นปี