ความเป็นมา

ในปี พ.ศ 2496 เราได้เริ่มก่อตั้งร้านจัดจำหน่ายสินค้าท่อขึ้นมาหลังจากได้รับคำแนะนำจากคนรู้จักในการประปาของกรุงเทพมหานคร โดยตั้งชื่อร้านค้าว่า "ช.พานิช” โดยตัวหนังสือ "ช" นั้นมาจากอักษรตัวแรกของนามสกุล ส่วนคำว่า "พานิช" นั้นหมายถึงการค้า ในปี พ.ศ.2515 ทางร้านค้าได้เปลี่ยนชื่อเป็น "หจก. ช.พานิช หลานหลวง" เพื่อความสะดวกต่อกิจการในขณะนั้นๆ ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2552 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "บริษัท ช.พานิช หลานหลวง จำกัด"

บริษัท ช.พานิช หลานหลวง จำกัด เริ่มต้นจากเป็นตัวแทนจำหน่าย ท่อ และอุปกรณ์เหล็กประปา ในปี พ.ศ.2500 ทางร้านได้เริ่มนำเข้าท่อ และอุปกรณ์ข้อต่อพีวีซี จากประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากในขณะนั้นโรงงานผลิตในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลาย หลังจากนั้นไม่นาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 เป็นต้นมา เริ่มมีโรงงานผลิตท่อ และอุปกรณ์พีวีซี ในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจนถึงปัจจุบัน จากบริษัทผู้ผลิตที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

วิสัยทัศน์

เป็นผู้จัดจำหน่ายท่อ และอุปกรณ์งานระบบที่แรกที่ผู้คนนึกถึง เน้นสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาที่ยุติธรรม และให้การบริการที่เหมาะสม ทั้งก่อน และหลังการให้บริการ บริษัทฯ มีการพัฒนาการทำงานขององค์กรตลอดเวลา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า